fbpx

Wie is Jesus?

-

Ek kan net ‘n verhouding met iemand bou as ek bereid is om die persoon van nader te leer ken.

Heilige Almagtige Vader dankie dat U Groot en Almagtig is en dat U in my lewe! Dankie vir die leiding wat U vir my oomblik tot oomblik gee. Soos nou weer… ek wou ‘n ander teks ondersoek toe die gedagte by my opkom… “Jy wil ‘n verhouding met MY hê; dan moet jy MY eers ken.

Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon, 5 en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde.

Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos 6 en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.

Openbaring 1:4-6

Ek maak die Bybel sagteware oop en ek kom uit by die Skrif wat Stephan Joubert vanoggend behandel het… Openbaring 1. My oog vang die dele wat ek onderstreep het…

Jesus Christus

Die geloofwaardige getuie

Die eerste wat uit die dood opgestaan het

Die heerser oor die konings van die aarde

WAT BETEKEN “JESUS CHRISTUS”?

Matt 1:21 gee my die betekenis van Jesus nl. “want dit is HY wat sy volk van hulle sondes sal verlos.” U is gewis wonderbaar in U alwyse besluite. Wie sou ooit kon raai dat elke keer wanneer ek van of met Jesus praat erken ek HOM as my VERLOSSER!

In die Lukas evangelie leer ken ek Jesus as Seun van die mens en in die Johannes evangelie as Seun van God. Dit is waar Christus inkom; Christus beteken Messias of Gesalfde van God!

Jesus Christus dankie dat ek kan leer en verstaan wie U werklik is. Die sentimentele beeld van die baba Jesus verdien eintlik geen plek in my lewe nie. Jesus Christus, my Gesalfde Verlosser, wat sou ek sonder U doen? Ek erken my swakheid om so maklik die algemene aanvaarbare norme ook myne te maak terwyl ek eintlik met my hele hart daarna moet smag om die nou pad sorgvuldig te volg.

WAT IS ‘N GELOOFWAARDIGE GETUIE?

Iemand is net geloofwaardig wanneer hy kan bewys dat hy is wie hy sê hy is. Jesus Christus is die geloofwaardige getuie want Hy het deur Sy sterwe en opstanding bewys dat Hy werklik God is.

WIE IS DIE EERSTE WAT UIT DIE DOOD OPGESTAAN HET?

Jesus Christus is die eerste wat uit die dood opgestaan het. Jesus het gesê Hy sal na 3 dae opgewek word en Hy is ook. Jesus se opwekking demonstreer God se krag en gee my die versekering dat ek ook as Jesus-volgeling dieselfde opwekking sal beleef by die voleinding van die wêreld.

WIE IS DIE HEERSER OOR AL DIE KONINGS?

Jesus U was ‘n nederige aardse leraar maar U triomfeer as Heerser oor die hele aarde. Aardse heersers mag dink hulle is verhewe bo aardse burgers maar in U leef ek alreeds ‘n triomfantelike lewe.

Vader ek het vandag so baie van Jesus Christus geleer. En nou moet ek dit prakties in my lewe toepas. Die enigste manier waarop ek U Koningskap in my lewe kan erken is om JESUS as die “BAAS” van my lewe te erken en om HOM gehoorsaam in alles te wees.

Jesus Christus, Gesalfde Verlosser, help my om U in my elke dag se bestaan te erken as die opgestane Here!

Aan U behoort al die mag en heerlikheid in die hemel en op die aarde tot in ewigheid

Amen

Share this article

Recent posts

Gebedsreis Joernaal/Werkboek

spot_img

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Recent comments