fbpx

JESUS SE MANIER VAN GEBED

-

Almagtige God en liefdevolle Vader in die Lukas evangelie lees ek hoe dikwels Jesus gebid het. Gebed was dus vir Jesus die belangrikste oomblikke in Sy lewe.

JESUS STEL HOM BESKIKBAAR

Luk 3:21 – is Jesus ook gedoop, en terwyl Hy staan en bid, het die hemel oopgegaan. Ek dink Jesus het die Vader verheerlik by sy doop, want U sê dan …. “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.” Dit is ook ‘n groot versugting wat ek het… dat U, U oor my sal verheug.

TYD IS NIE ‘N FAKTOR WANNEER JESUS BID NIE

Luk 6:12 – In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God. Nog ‘n ding wat ek leer is dat tyd nie ‘n faktor by Jesus was nie. Hy bid die hele nag deur. Ek erken Here dat my woorde na ‘n paar minute opraak en dan sit ek maar net en sing liedere wat U kan verheerlik. Ek is sekere liedere het ook ‘n soete bekoring vir U. Ek dink ook aan al die kere wat U wonders in my lewe gedoen het. Elke dag is ‘n wonder, maar hierdie spesifieke insidente lê my so na aan die hart. As ek mistroostig voel is dit hierdie oomblikke wat my geloof voed en sterker maak.

my hart sing want U het my lief, U is aan my kant en U sal nooit die werke van U hande laat gaan nie.

JESUS BID EERS EN DOEN DAN

Luk 9:18 – Op ‘n keer terwyl Jesus eenkant besig was om te bid, het sy dissipels by Hom saamgekom. Toe vra Hy hulle: “Wie, sê die mense, is Ek? Ek sien ook dat Jesus eers bid en dan doen. Dit is vir my ook ‘n belangrike les – Luk 9:18. Baie keer doen ek eers en as dinge verkeerd uitdraai verwag ek dat U asof met ‘n towerstaffie my blapse moet kom regmaak.

JESUS VERHEERLIK

Luk 9:28 – het Hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. In Luk 9:38 lees ek dat Jesus ook sy dissipels saamneem om te gaan bid. Vader ek dink dit moes ‘n gesig gewees het om nooit te vergeet nie. Hoe bevoorreg was die dissipels nie om Jesus hier op aarde te ken nie, maar ek is U diep dankbaar dat U die Heilige Gees gestuur het om ook direk met my te praat.

JESUS BID VIR MY

Luk 22:31-32 31 “Simon, Simon!” het Jesus gesê. “Luister! Die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. 32 Maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Dankie Jesus dat U ook vir my bid want in Rom 8:26 – 27 kry ek die versekering dat die Gees my bystaan deur versugtinge wat nie verwoord kan word nie. Dankie Heilige Gees dat U my krom woorde reguit draai om my woorde en gebede ook aanneemlik voor God te maak. Wat ‘n voorreg dat U in my woon en my elke oomblik help om God se wil eerste te plaas.

GEBED EERSTE LYN VAN VERDEDIGING

Luk 21:36 – Maar wees waaksaam en bid altyddeur dat julle die krag kan ontvang om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur, behoue deur te kom en om voor die Seun van die mens te verskyn. Hierdie vers leer my om gebed my eerste lyn van verdediging te maak. Dankie dat U in moeilike omstandighede altyd daar is om my by te staan en te versterk sodat ek eendag ook die wenstreep sal bereik en my nie hoef te skaam voor Jesus nie.

WEES VERGEWEWINGSGESIND SOOS JESUS

Luk 23:34, 46 –  Toe sê Jesus: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!” EN  “Vader, in u hande gee Ek my gees oor.” Hierdie is so “WOW” Here! Ons is so gefokus dat iemand my tog nie te na sal kom nie, maar JESUS, Seun van God, wys my soos altyd dat VERGEWENSGESINDHEID een van die belangrikste karaktertrekke van ‘n Jesus volgeling is.

Here uit hierdie skrifte leer ek dat as ek ‘n getroue Jesus-volgeling wil wees dan sal gebed voorrang in my lewe geniet. Al ken U my diepste geheime en gedagtes is dit vir U belangrik dat ek my siel voor U sal ontbloot – net soos Jesus gedoen het.

Dankie Vader dat U deur die Heilige Gees in my werk en dit is vir my ‘n wonderlike voorreg om met U te gesels oor U Woord.

Amen

Share this article

Recent posts

Gebedsreis Joernaal/Werkboek

spot_img

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Recent comments