fbpx

Jesus Inspireer my om Ander te Inspireer!

-

Ek kies elke jaar ‘n “woord van die jaar”. Verlede jaar was dit “floreer” en het ek nie gefloreer nie? Ek het soveel persoonlike mylpale behaal en in my nadenke het die woord “INSPIRASIE” na vore geduik.

Waar vind ek my inspirasie? JESUS. My grootste struikelblok is seker omdat ek JESUS nie van aangesig tot aangesig kan sien nie en tog…. Juis dit en my eie breekbare gees noop my om Hom in elke situasie te sien.

Waarom ek Inspirasie as my Woord van die Jaar gekies het

6 Optredes van Jesus se lewe wat my Inspireer

  1. Intimiteit met die Vader: Jesus het sy inspirasie gevind in ‘n diep persoonlike verhouding met Sy Vader. Hierdie intieme band het Hom nie versterk nie, maar het Hom ook vervul vanuit Sy identiteit as die Seun van God. Die les hieruit is dat ware inspirasie voortspruit uit ‘n diep verbintenis met iets hoër as myself.
  2. Voeding deur God se Woord: Die Bybel, God se Woord, was vir Jesus ‘n bron van leiding en krag. Dit het nie net Hom versterk nie, maar Hom ook toegerus om Sy lewe doelgerig te leef. Ek erken die waarheid dat God se Woord ‘n lig vir my lewenspad is.
  3. Die Gees van God as kragbron: Die Heilige Gees het Jesus bekragtig in Sy lewe en bediening. Ek leer dat ware inspirasie nie uit eie krag kom nie, maar deur die invloed van die Heilige Gees. Ek soek ook na daardie innerlike krag om my doel en roeping te bereik.
  4. Ander inspireer deur liefdevolle arbeid: 1 Tessalonisense 1:3 herinner my daaraan dat ons deur geloof, liefde, en hoop geïnspireer kan raak. Jesus se liefdevolle bediening het nie net Sy werke bepaal nie, maar het ook ander gemotiveer om dieselfde liefde na te volg.
  5. Leef vir die eer van God: In alles wat Jesus gedoen het, het Hy gestreef na die eer van God. Dit inspireer my om my eie doelwitte te stel en my doelbewus te rig op die eer van God in alles wat ek onderneem.
  6. Die krag van navolging: Jesus het nie net inspirasie gebring nie, maar Hy het ook gesê: “Volg my na.” Ek erken die belangrikheid om ‘n voorbeeld te wees en ander aan te moedig om Christus na te volg.

Jesus se inspirasie reis wys my dat ek baie het om die jaar te vermag as ek my roeping om ander te inspireer wil uitleef. Jesus het my nie net geroep om Hom te volg nie maar ook so te lewe dat my lewe ander sal inspireer om Hom te soek en te volg.

Here Jesus vul my breekbare gees met U inspirasie om altyd tot eer van God te lewe.

Share this article

Recent posts

Gebedsreis Joernaal/Werkboek

spot_img

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Recent comments