fbpx

UIT DIE HART
GEBEDE

Continue to the category

Wie is ek?

Here, wie is ek? Dit is ‘n vraag wat so baie keer in my gedagtes rondmaal. As ek dan teruggaan na U Woord om die antwoord te vind kom ek by Efesiers uit.

Jesus Bid vir Jou – Joh 17

Jesus bid ook vir jou. Dankie Jesus dat U ook geweet het ek sal U gebed, ondersteuning, beskerming, sorg en liefde sal nodig hê. Wat 'n voorreg dat Jesus ook vir my bid.

Waarom Bid?

Nou waarom is dit nodig om te bid? Miskien moet ek eers ‘n definisie van gebed gee… Gebed is wanneer jy in gesprek met God tree.

Jesus se “Ek IS” Stellings – Deel 1

Jesus het 12 "Ek Is" stellings in die Johannes Evangelie en Openbaring gemaak. Jesus openbaar hier sy karaktertrekke...

Wie is Jesus?

Ek kan net ‘n verhouding met Jesus Christus bou as ek bereid is om HOM van nader te leer ken en HOM as Heerser van my lewe te erken

Sterf om the BLOM!

'n Koringkorrel wat sterf, dra groot vrug! Die vraag is hoe sterk ek aan myself?

INSPIRASIE
BELOFTES

Continue to the category

Jesus Inspireer my om Ander te Inspireer!

Ek kies elke jaar ‘n “woord van die jaar”. Verlede jaar was dit “floreer” en het ek nie gefloreer nie? Ek het soveel persoonlike...

My Gebedsreis Tema vir 2023 – “FLOURISH”

Flourish - wat beteken dit in Bybelse konteks. Kom reis saam met my op my gebedsreis waar ek die Here vra wat "flourish" beteken

Verheerlik U Seun – Joh 17:1-7

“Verheerlik U Seun, sodat u Seun U ook kan verheerlik” As ek dan wonder hoe die Seun die Vader verheerlik het dan gee U die antwoord in Joh 17:4 – U hart, liefde en genade

Vars Gedruk